Program partnerski- pozwala na uzyskiwanie procentów od zarobków poleconych.

Każdy użytkownik zapisując się do programu zostaje przekierowany z adresu osoby polacającej. Jeżeli na stronę został przekierowany z adresu osoby polecającej (http://www.skarbonka.net/pages/index.php?refid=loginuzytkownika), po zarejestrowaniu się zostanie dopisany do konta danego użytkownika, jako jego polecony.

Program partnerski polega na promowaniu i reklamowaniu, swojego indywidualnego adresu do polecania. Każda osoba, która zapisze się z danego adresu polecającego, zostaje automatycznie dopisana do stanu poleconych użytkownika, którego był to adres.

Uzytkonik mając poleconych (osoby, które zapisały się z adresu do polecania) otrzymuje procenty od ich zarobków.
Są 4 poziomy polecania, tzn. że stan poleconych obejmuje 4 pokolenia poleconych.
Przedstawią się to tak:

x -> y
x- osoba polecająca
y- osoba polecona przez x

Użytkownik -> użytkownik 1 -> użytkownik 2 -> użytkownik 3 -> użytkownik 4 -> użytkownik 5

Użytkownik będzie miał w swoim stanie poleconych:

Poleceni 1 poziomu: użytkownik 1
Poleceni 2 poziomu: użytkownik 2
Poleceni 3 poziomu: użytkownik 3
Poleceni 4 poziomu: użytkownik 4
Poleceni 5 poziomu: użytkownik 4


Od każdego poziomu są naliczane odpowiednie procenty od zarobków.
Poziom 1: 10%
Poziom 2: 5%
Poziom 3: 2%
Poziom 4: 1%
Poziom 5: 1%

Jeżeli Użytkownik zapisze się do programu, poleci 10 osób i każdy jego polecony zrobi to samo, to jego stan i zarobki od poleconych wyglądać będć następująco (przyjmując że każdy zarobi 1zł):

Poziom 1: 10 poleconych ł±czne zarobki to 1zł
Poziom 2: 100 poleconych ł±czne zarobki to 10zł
Poziom 3: 1000 poleconych ł±czne zarobki to 100zł
Poziom 4: 10000 poleconych ł±czne zarobki to 1000zł
Poziom 5: 100000 poleconych ł±czne zarobki to 10000zł


Sumując użytkownik od poleconych zarobi ł±cznie 11 111 zł.

Aby przystąpić do Programu Partnerskiego, należy się zarejestrować, zalogować i wejsć w zakładkę Program partnerski, następnie promować/reklamować wymienione tam banery/adresy/buttony.

Statystyki

Uczestników: 31,328

Reklama